Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

Stichting Vrienden van Promens Care

Bestuur per 1 april 2019:

  • Dhr K. Smid, voorzitter
  • Dhr D. Binnendijk, secretaris
  • Mevr. R. Siertsema, penningmeester
  • Dhr J.A. Westenbrink, bestuurslid
  • Mevr A. Verhoef, bestuurslid

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.
RSIN: 820801616

Klik hier voor het Beleidsplan van Stichting Vrienden van Promens Care.

KvK nummer:
Kamer van Koophandel, KvK-nummer 01155683

IBAN:
NL81RABO0149987951

Stichting Vrienden van Promens Care

Contactgegevens:
Lauwers 17, 9405 BL Assen
Postbus 214, 9400 AE Assen
088 839 3000
vrienden@cosis.nu
b.middelbos@cosis.nu

SBI-code: 86929 –

Doelstelling:
Het organiseren, stimuleren en ondersteunen van activiteiten waardoor de maatschappelijke positie van mensen met een verstandelijke beperking, mensen met beperkingen als gevolg van psychiatrische problemen en mensen die dakloos of thuisloos zijn wordt versterkt.

Het beheren van een stimuleringsfonds.

De Stichting Vrienden van Promens Care is niet actief in het werven van fondsen en subsidies. Het aantal giften en nalatenschappen is voldoende toereikend om de doelstelling in praktijk te brengen.

Jaarverslagen:

Financiële jaarverslagen: