Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

Stichting Vrienden van de Stichting NOVO

Bestuur per 1 april 2019:

  • Mevr L. Lestestuiver, voorzitter
  • Mevr M. Bruinsma, secretaris
  • Dhr W. de Boer, penningmeester
  • Dhr M. Stollenga, bestuurslid
  • Dhr G. Bos, bestuurslid

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.
RSIN 803174810

Klik hier voor het Beleidsplan van Stichting Vrienden van de Stichting NOVO.

KvK nummer:
Kamer van Koophandel, KvK-nummer 41011451

IBAN:
NL05ABNA0541729853

Stichting Vrienden van de Stichting NOVO

Contactgegevens:
Lauwers 17, 9405 BL Assen
Postbus 214, 9400 AE Assen
088 839 3000
vrienden@cosis.nu
b.middelbos@cosis.nu

SBI-code:
88999 –

Doelstelling:
Het organiseren, stimuleren en ondersteunen van activiteiten waardoor de maatschappelijke positie van mensen met een verstandelijke beperking, mensen met beperkingen als gevolg van psychiatrische problemen en mensen die dakloos of thuisloos zijn wordt versterkt.

Het beheren van een stimuleringsfonds.

De Stichting Vrienden van de Stichting NOVO  is niet actief in het werven van fondsen en subsidies. Het aantal giften en nalatenschappen is voldoende toereikend om de doelstelling in praktijk te brengen.

Jaarverslagen:

Financiële jaarverslagen: