Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
Een jonkvrouw leert handboog schieten.

Ridders en jonkvrouwen in Wedde

Enige tijd geleden klopten een paar begeleidsters van Gezinsontwikkeling in Groningen aan bij de Vrienden van NOVO. Waren de Vrienden bereid om iets te realiseren voor kinderen uit de gezinnen die begeleid worden door GO?

Het gaat in veel gevallen om kinderen die in gezinnen leven, onder de armoede grens, waarbij het niet vanzelfsprekend is dat ze opgroeien onder omstandigheden die je ieder kind minimaal zou toewensen.

Met fantastische hulp van een aantal gezinsbegeleidsters hebben we bijna vijftig kinderen uitgenodigd om een dag lang als ridder of als jonkvrouw te spelen op het kasteel in Wedde. Een groep van een middeleeuwse vereniging had een middeleeuws tentenkamp gebouwd. Daar kregen de kinderen les in zwaardvechten en in kruisboogschieten. Daar mochten ze mooie vetleren medailles maken of papier scheppen. De jonge jonkvrouwen mocht hun vaak toch al prachtige jurken nog mooier maken met sieraden en er konden broodjes gebakken worden bij een kampvuur.

Aan het eind van de dag moesten een paar geharnaste ridders verslagen worden met ‘foamzwaarden’. Na een intensieve dag in de middeleeuwen was het geluk, maar ook de vermoeidheid, van de kindergezichten af te scheppen. In de touringcars die de kinderen weer naar huis brachten zal het een stuk rustiger zijn geweest dan in de ochtend.

Juli 2018

meisjes in prinsessenjurken