Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
De Mozaïek aan het werk bij voetbalclub Drenthina.

Verbinding tussen de Mozaiek en voetbalclub Drenthina

Voetbalvereniging Drenthina in Emmen beschikt over een aardig aantal vrijwilligers. Echter, het vrijwilligerskorps is langzaam aan het verouderen en de aanwas is minder sterk dan de uitstroom. Het was een paar jaar geleden aanleiding voor het bestuur van de voetbalclub om te kijken of er een manier zou zijn om het aanstaande vraagstuk een hoofd te bieden. Men besloot eens aan te kloppen bij de Mozaïek, een dagcentrum van Cosis. Zou er een samenwerking mogelijk zijn?

Toen de vraag bij de Mozaïek gesteld werd, werd dat meteen als een mooie kans gezien. De locatie is veel op zoek naar verbindingen met de samenleving en nu stond dat zomaar op de stoep. Dreigend ruimtegebrek was ook een reden om eens te onderzoeken hoe een groep naar ‘buiten’ zou kunnen gaan. Cliënten en begeleiding werden gepolst of het een idee zou zijn. Er werd gezamenlijk geïnventariseerd om welke werkzaamheden het zou kunnen gaan en er werd besloten een samenwerking aan te gaan.

Na het groene licht van beide kanten komt vanaf 9 januari een groep van acht cliënten en begeleiding elke ochtend samen in de bestuurskamer, die vanaf die datum overdag werkruimte heet. Langzaam beginnen de cliënten al meer en meer ‘voetbalklusjes’ op te pakken, zoals bijvoorbeeld Yvonne die de stoffige bekers in de trofeeënkast een flinke poetsbeurt geeft. En Rolf die de slideshow op Drenthina TV ververst en actueel houdt.

Drenthina penningmeester Henri Schulting komt elke dag even langs voor contact en om te kijken of er nog iets overlegd moet worden. Zo raken de voetbalclub en de groep al fijn vertrouwd met elkaar. Voor de nabije toekomst zullen in elk geval de werkzaamheden uitgebreid worden met veel buitenwerk op en rondom het complex. De kleedkamers moeten schoongehouden worden, evenals het materialenhok. Ballen, vlaggen moeten onderhouden worden en kleding gewassen. Reclameborden om het veld worden opgeknapt en de parkeerplaats moet vuilvrij gehouden worden.

Het gehele initiatief is een duidelijk voorbeeld van een win-win-win situatie. De cliënten van de Mozaïek nemen een gewaardeerde plek in de samenleving in, de blik wordt naar buiten gericht. De club is geholpen door het werk dat er voor haar gedaan wordt en sponsoren raken verbonden door het eventuele werk wat voor elkaar gedaan kan worden.