Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

Cliënten worden lichamelijk steeds kwetsbaarder


Met Karel en Jannie heeft Cosis twee ervaren praktijkverpleegkundigen in huis. De redactie van het personeelsmagazine zocht hen op voor een dialoog over het groeiende belang van goede lichamelijke zorg bij cliënten.

Karel: ‘’Onze cliënten vergrijzen en worden lichamelijk steeds kwetsbaarder. Hierdoor krijg je als begeleider vaker te maken met lichamelijke ziektebeelden. Denk aan COPD, diabetes en hart- en vaatziekten. Dit brengt een heel scala aan medische handelingen, richtlijnen en protocollen met zich mee. Maar ook als het gaat om het signaleren en herkennen van pijn en lichamelijk ongemak kun je als begeleider veel betekenen.’’

Jannie: ‘’Daarom is het belangrijk om bij cliënten alert te zijn op signalen van lichamelijke klachten. Dit is een eerste belangrijke stap in het bieden van goede medische zorg. Juist die kennis en het bewustzijn van de medische kant van de begeleiding willen wij vergroten. Dit doen wij bijvoorbeeld met scholing over het signaleren van lichamelijke problemen en pijn bij mensen met een verstandelijke beperking.’’

Karel: ‘’En nee, we gaan collega’s niet vertellen dat ze het niet goed doen. We zijn er juist om hen met raad en daad bij te staan. Om hen te ondersteunen bij het toch al drukke takenpakket dat ze hebben. Je kunt gewoonweg niet verwachten dat iedere begeleider bijvoorbeeld de laatste richtlijnen en protocollen over sondevoeding paraat heeft. Zeker niet wanneer je hier weinig mee te maken hebt gehad.’’

Jannie: ‘’We zien onszelf vooral als hulplijn. Om net even die achtergronden en kennis in huis te halen waarmee je cliënten betere zorg kunt verlenen. Zodat een begeleider  het goed kan doen en samen met collega’s hetzelfde doet. Maar ook dat zodat begeleiders met naasten in gesprek kunnen over de lichamelijke klachten die een cliënt ervaart, over medicatie en de voorbehouden of risicovolle handelingen die zij doen.’

Karel: ‘’Een mooi voorbeeld is het team van een woongroep dat ons inschakelde, omdat er een cliënt met zware diabetes naar hun groep verhuisde. Ze hadden hier nog niet eerder mee te maken gehad, maar wilden de bewoner wel goede zorg bieden. Nog voordat de bewoner kwam, hebben we een aantal begeleiders een training gegeven over diabetes. Hoe ziet het ziektebeeld eruit, waar moet je op letten en hoe zit met de medicatie? Toen de bewoner op z’n plek was, kon het team meteen op de juiste manier de medische zorg verlenen die deze man nodig had.’’

Karel en Jannie aan het werk

Over Karel en Jannie
Karel heeft al meer dan 35 jaar ervaring in de zorg. Hij startte als verpleegkundige in het AZG, werkte bij de GGD Groningen (Ambulancezorg en Infectieziekten) en werd daarna wijkverpleegkundige. Ook was hij actief als locatiemanager bij zorgcentrum De Ebbingepoort en als locatiehoofd bij Promens Care. Karel: ‘’Ik vind het echt waardevol om mijn kennis en ervaring met collega’s te delen op het gebied van ziekte, beperking en sterven.’’

Jannie Heemskerk is eveneens één brok zorgervaring. Ze begon in 1976 als leerling ziekenverzorgende, volgde daarna vele opleidingen en deed in verschillende werkvelden ervaring op. In de afgelopen jaren was ze actief als begeleider C+ teamcoördinator en praktijkverpleegkundige. Jannie: ‘’Mijn passie ligt bij de verstandelijk gehandicaptenzorg:  cliënten worden steeds ouder en ik zie dat collega’s steeds meer geconfronteerd worden met somatische ziektebeelden. Ik wil daarom graag m’n kennis delen zodat we met elkaar cliënten kwaliteit van zorg én kwaliteit van leven kunnen bieden.’’