Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

BW Assen Centrum installeert een AED apparaat

Het kantoor van BW Assen Centrum aan de Omloop 61 ligt midden in een woonwijk in Assen. De voorziening en de verschillende bewoners willen op een goede manier participeren in de woonwijk. En dat lukt heel goed, de voorziening en buurt zijn zeer vertrouwd met elkaar. Dit was een van de belangrijkste redenen om over te gaan tot aanschaf van een AED apparaat voor de hele buurt.

Begeleider Arjan Timpman: ''Ik ben aandachtfunctionaris BHV bij de voorziening en op de jaarlijkse training komt het gebruik van AED apparaten steeds weer ter sprake. Ik heb het onderwerp ingebracht in de teamvergadering en gezamenlijk besloten we dat we voor de buurt een dergelijk apparaat wilden aanschaffen. We willen dat doen als geste naar de wijk. Er zijn in het nabijgelegen winkelcentrum wel apparaten, maar die zijn ’s avonds gesloten.''

Een artikel bij RTV Drenthe over het tekort aan AED apparaten in Assen motiveerde nog meer om tot het gebruik over te gaan. Het betreffende apparaat hangt naast de voordeur van het kantoor. Het is niet zozeer dat onze bewoners een verhoogd risico hebben, met deze actie verhogen we gewoon de veiligheid in de eigen buurt.

We gaan de buurtgenoten nog op de hoogte brengen van de beschikbaarheid. Het AED apparaat is inmiddels wel aangemeld bij de Hartstichting, zodat mensen die aangesloten zijn bij de app weten waar ze moeten zijn bij een alert.