Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
Blij met Cosis, blij met mijn werk, blij met de Bij.

Het succes van busvervoer de Bij

Sinds enige tijd gaan bewoners van woonvoorziening de Robaard in Hoogeveen met het openbaar vervoer naar hun werk. Dit in het kader van een zinvolle dagbesteding. Het gaat om 1 van de Cosis locaties, de Zuidwester. Hoe dat is gekomen blijkt een prachtig succesverhaal te zijn en hopelijk een bron van inspiratie.

Ruim twee jaar geleden kwam de gemeente Hoogeveen met de mededeling dat men voornemens was om te stoppen met de toenmalige vorm van stadsvervoer. Het was niet rendabel genoeg en men had het idee dat het niet genoeg in een behoefte voorzag. Op dat voornemen kwamen signalen van burgers die het toch graag behouden zagen. De gemeente Hoogeveen heeft vervolgens verschillende zorgorganisaties en vertegenwoordigers van de inwoners van de gemeente gevraagd om samen na te denken hoe het vervoer dan beter en meer op maat georganiseerd kon worden. Annemiek Echten, begeleider D op de Zuidwester, zit momenteel nog steeds Cosis in het reizigerspanel.

Annemiek: “Het aanpassen van het lokale openbaar vervoer bood kansen om een aantal van onze cliënten daarvan gebruik te laten maken voor woon-werk-vervoer. We hebben aangegeven waar de wensen van cliënten lagen en de gemeente Hoogeveen heeft op een van de routes gezorgd voor een bushalte bij de Robaard en bij de Zuidwester. De bus is daadwerkelijk gaan rijden en heeft de naam de Bij gekregen. Het betekent dat sinds enige tijd een aantal cliënten gewoon net als andere burgers met het openbaar vervoer naar hun werk kan.”

Annemiek: “Voordat de cliënten zelfstandig gingen reizen hebben we wel geoefend. We hebben een kennismakingtour gedaan samen met de cliënten. En we hebben cliënten en chauffeurs uitgebreid kennis laten maken. Na het begeleiden van het vervoer zijn de cliënten steeds zelfstandiger gaan reizen. De bewuste bus rijdt langs twee haltes voordat ze op de bestemming zijn. Dit verloopt nu al lange tijd tot grote tevredenheid. De cliënten zijn trots dat ze zelfstandig kunnen reizen en dat ze net als iedereen op een ‘normale’ manier naar hun werk gaan.”

Onderweg ontmoeten ze andere burgers uit hun eigen woonplaats die ook van de Bij gebruik maken. Het succes van het project inspireert ook begeleiding om na te denken over andere initiatieven. Een andere waardevolle afspraak is dat het vervoer van de cliënten gegarandeerd is. Dat wil zeggen dat als een bus vol is er meteen een volgende achteraan wordt gestuurd. De cliënten hebben een vervoersindicatie, ze reizen met een pasje en kunnen in het weekend voor 1 euro per rit ook gebruik maken van de Bij. Annemiek: “We zijn blij met de Bij en de resultaten van de inspanningen van de gemeente Hoogeveen om lokaal openbaar vervoer meer op maat aan te bieden.”