Cosis is de nieuwe naam van NOVO en Promens Care.
Cosis dichtbij voor Lieke die veilig wil opgroeien.

Spoedhulp

Soms kunnen problemen in je gezin ineens zo groot worden dat je direct hulp nodig hebt.


Hulp kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat je kind is weggelopen. Of omdat een ruzie uit de hand loopt. Wanneer er zorgen zijn over de veiligheid van je kind, krijg je binnen 24 uur na melding hulp. Soms kunnen we de crisis ter plekke oplossen. Soms is een (tijdelijke) uithuisplaatsing nodig om voor een veilige situatie te zorgen. Na de spoedhulp organiseren we ook vervolghulp.

Woon je in de provincie Groningen?
Dan meld je je voor spoedhulp aan via SpoedvoorJeugd Groningen. Dit is een samenwerking van jeugdzorgaanbieders in Groningen. SpoedvoorJeugd verwijst je vervolgens door naar de hulporganisatie die jou het beste kan helpen. Dat kan Cosis zijn, maar ook een andere organisatie. Je kunt de spoedhulp van Cosis tijdens kantooruren bereiken op 06 83 91 26 08, daarbuiten op: 050 523 98 51. 

Woon je in de provincie Drenthe?
Binnen kantooruren kan met spoedvragen gebeld worden naar het Cliëntservicebureau van Cosis: 088 839 3298. Buiten kantooruren is SpoedvoorJeugd Drenthe (S4JD) altijd bereikbaar op 0592 381 530. SpoedvoorJeugd is een samenwerking tussen jeugdzorgaanbieders en Drentse gemeenten.

Crisiskaart als hulpmiddel
Om personen met verward gedrag te ondersteunen, is er een Crisiskaart ontwikkeld. Deze Crisiskaart is een hulpmiddel voor kwetsbare mensen die een verhoogde kans hebben de regie over hun leven kwijt te raken. Voorafgaande aan een mogelijke crisis en kunnen zij nadenken over wie gewaarschuwd moet worden en hoe ze benaderd willen worden tijdens een crisis, zodat de crisis niet verder escaleert.

De Crisiskaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, zo groot als een bankpas. Het is de bedoeling dat mensen deze pas zelf invullen en bij zich dragen. De Crisiskaart geeft aan wie gebeld kan worden en wat omstanders en hulpverleners kunnen doen of laten. Een Crisiskaart geeft houvast aan jezelf en aan de mensen die je willen helpen als jij het moeilijk hebt. Klik hier voor meer informatie.