Cosis is de nieuwe naam van NOVO en Promens Care.

Meepraten en -beslissen

Cliënten, verwanten en medewerkers praten actief mee over de kwaliteit van onze zorg.


Bij Cosis vinden we de mening van cliënten en naasten erg belangrijk. Het helpt om de kwaliteit van onze zorg en onze organisatie te verbeteren. We hebben drie deelraden. Hierin kunnen cliënten en hun naasten meedenken en meepraten over de zorg en de ontwikkeling binnen Cosis.

De cliëntenraden 

De cliëntenraad is er voor iedereen die zorg van Cosis ontvangt. De raad bestaat uit cliënten en heeft aandacht voor de wensen en ideeën van cliënten. De raad adviseert de raad over zaken als veiligheid, kwaliteit van zorg, verhuizing en communicatie. We hebben verschillende deelraden. De deelraden vergaderen apart, maar werken wel veel samen.

Deelraad cliënten VB
Deze deelraad is er voor alle cliënten van Cosis met een verstandelijke beperking. In de deelraad zitten negen cliënten.

Contactpersoon: Inge Koning
T: 088 839 3461 / 06 27 32 49 34
E: I.Koning@cosis.nu

Deelraad cliënten GGZ
Deze raad is er voor alle cliënten van Cosis met psychische problemen. De deelraad bestaat uit negen cliënten.

Contactpersoon: Lotte Wijnroks
T: 06 52 64 64 06
E: L.Wijnroks@cosis.nu 

Deelraad cliëntvertegenwoordigers
Deze deelraad bestaat uit familieleden, contactpersonen of wettelijk vertegenwoordigers van cliënten van Cosis. De raad behartig de belangen van alle cliënten van Cosis.

Contactpersoon: Gerda Kessels
T: 088 839 3408
E: G.Kessels@cosis.nu

Ben jij een kritische meedenker?
Vind jij het leuk om mee te denken en mee te praten over Cosis? Onze cliëntenraden kunnen altijd wel versterking gebruiken. Heb je interesse of wil je meer weten? Stuur dan een mailtje naar Amber Tjassing op A.Tjassing@cosis.nu.