Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
Cosis dichtbij in Groningen en Drenthe

Aletta Jacobshof Logeren

Logeerhuis
Aletta Jacobshof 34
7908 BX Hoogeveen
Aletta Jacobshof Logeren

Cosis heeft verschillende beschermende woonvormen voor jongeren die om uiteenlopende redenen niet thuis kunnen wonen. Het doel is dat jongeren zich daar thuis voelen. Elke woonvorm heeft voldoende aandacht voor de beperkingen van een jongere, maar er is ook alle gelegenheid voor ontwikkeling en groei naar zelfstandigheid.

Cosis biedt ook ambulante hulp aan huis voor jongeren die zelfstandig (gaan) wonen.

De aard van de psychische problematiek kan divers zijn. Denk aan ADHD, aan autisme verwante stoornissen en ontwikkelingsstoornissen.

bekijk alle locaties