Cosis is de nieuwe naam van NOVO en Promens Care.
Cosis dichtbij in Groningen en Drenthe.

De Regenboog

Dagbesteding
Navolaan 30
9501 VJ Stadskanaal
De Regenboog

Agogisch Centrum de Regenboog is voornamelijk bedoeld voor mensen met psychiatrische problematiek. Ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een verstandelijke beperking in combinatie met psychische problematiek kunnen naar de Regenboog komen.

Agogisch Centrum de Regenboog begeleidt en ondersteunt mensen, individueel, in het vinden van een zinvolle dagbesteding. Er wordt zowel vraaggestuurd als aanbodgericht gewerkt. Zo bevorderen we de doorstroming en krijgen we inzicht in welk aanbod aansluit bij de cliënt op het gebied van wonen, werken, leren en ontmoeten.

bekijk alle locaties