Cosis is de nieuwe naam van NOVO en Promens Care.
Cosis dichtbij in Groningen en Drenthe.

Aletta Jacobshof BSO

Logeerhuis
Aletta Jacobshof 30
7908BX Hoogeveen
Aletta Jacobshof BSO

Cosis heeft verschillende beschermende woonvormen voor jongeren die om uiteenlopende redenen niet thuis kunnen wonen. Het doel is dat jongeren zich daar thuis voelen. Elke woonvorm heeft voldoende aandacht voor de beperkingen van een jongere, maar er is ook alle gelegenheid voor ontwikkeling en groei naar zelfstandigheid.

Cosis biedt ook ambulante hulp aan huis voor jongeren die zelfstandig (gaan) wonen.

De aard van de psychische problematiek kan divers zijn. Denk aan ADHD, aan autisme verwante stoornissen en ontwikkelingsstoornisse

bekijk alle locaties