Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
Cosis dichtbij in Groningen en Drenthe

Colijnstraat

Kinderdagcentrum
Colijnstraat 2
7942 BH Meppel
Colijnstraat

Bij expertisecentrum Meppel kunnen ouders, opvoeders, wettelijk vertegenwoordigers en professionele opvoeders terecht wanneer zij vragen hebben over de ontwikkeling van een kind.

We bieden naast opvoedingsadviezen allerlei diagnostische en begeleidingsmogelijkheden om antwoord te kunnen geven op de vragen die gesteld worden.
 

Het expertisecentrum bestaat uit de volgende onderdelen:

  • kinderdagcentrum 't Boemeltje;
  • buitenschoolse opvang (specialistische buitenschoolse opvang, SBSO);
  • zaterdagopvang en vakantieopvang;
  • logeren in logeerhuis de Kajuit;
  • ambulante begeleiding op scholen en bij gezinnen.
bekijk alle locaties