Cosis is de nieuwe naam van NOVO en Promens Care.
Cosis dichtbij in Groningen en Drenthe.

ATC Emmen

Wonen
Balingerbrink 244
7812 SP Emmen
ATC Emmen

Het ATC Emmen biedt een tijdelijke woonplek aan 18 jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) met bijkomende problematiek in de leeftijd van 18 tot maximaal 30 jaar. Ze worden in het ATC in 3 fases begeleid en behandeld om zich verder te ontwikkelen in zelfstandigheid en om eventuele gedragsproblemen te leren reguleren. De resultaten zijn afhankelijk van het perspectief en mogelijkheden van de jongeren. Perspectieven kunnen zijn: zelfstandig gaan wonen met of zonder ondersteuning, wonen onder de 24uurs zorg binnen de VG, doorstroom naar BW wonen GGZ.


Fase 1: kennismaking, algemeen beeld
Fase 2: werken aan persoonlijke doelen en behandeling
Fase 3: uitstroom/doorstroom

bekijk alle locaties