Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
Cosis dichtbij in Groningen en Drenthe

ATC Meppel

Wonen
Reestlaan 2a
7944 BB Meppel
ATC Meppel

Appartementen Trainingscentrum Meppel is een woonlocatie voor:

  • VG appartementswonen voor jongeren vanaf 17 jaar
  • GGZ appartementswonen voor jongeren vanaf 17 jaar
  • VG appartementswonen voor volwassenen VG
  • GGZ appartementswonen voor volwassenen GGZ    

 

Het ATC is een trainingslocatie waar jongeren vanaf 18 jaar tot ongeveer 30 jaar kunnen trainen met als doel zo zelfstandig mogelijk te gaan wonen. Iedereen heeft een eigen appartement en er is plaats voor 24 jongeren. Er kunnen jongeren trainen met zowel een WLZ indicatie als een GGZ beschikking, het gaat veelal om jongeren met een licht verstandelijk beperking.

Het ATC ligt aan de rand van Meppel, niet heel ver van winkels en station.

We vinden het belangrijk dat je als jongere werkt, naar school gaat of een andere vorm hebt van dagbesteding, dit is onderdeel van de training. We werken in verschillende fases en maken gebruik van verschillende trainingsmodules zoals bv: koken, financiën, seksualiteit, drugs/alcohol.

Wat maakt de locatie bijonder

Er wordt gewerkt vanuit het Competentie Gericht Werken model. 
Training staat voorop en je verblijft altijd tijdelijk op het ATC.     

bekijk alle locaties