Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
Cosis dichtbij in Groningen en Drenthe.

BW Assen Centrum

Kantoor
Omloop 61
9401 VE Assen
BW Assen Centrum

BW (Begeleid Wonen) Assen Centrum begeleidt cliënten met psychiatrische problemen om grip te krijgen op hun leven. Binnen BW Assen Centrum werk je aan herstel en aan zelfstandigheid. Samen bepalen we waar je mee aan de slag gaat en maken daarbij o.a. gebruik van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB-methode).

De locatie is gespecialiseerd in de individuele ontwikkeling van cliënten binnen groepswonen en biedt ‘wonen onder 1 dak’. In  Je woont met 2 of 3 personen in één huis. In de praktijk blijkt dat deze vorm van wonen extra stimuleert om naar zelfstandigheid toe te werken.

De woningen liggen verspreid liggen in de Asser woonwijken en zijn niet herkenbaar zijn als een woning voor beschermd wonen.

Wonen in BW Assen Centrum gaat samen met werken aan zelfstandigheid. Zelfstandig wonen is het uiteindelijke doel, met of zonder ambulante begeleiding en eventueel met tussenstappen.
Als dat niet haalbaar is, dan kan beschermd wonen in een eenpersoonsappartement of gebruik blijven maken van wonen onder één dak de best passende woonvorm zijn.

 

Belangrijk onderdeel in het wonen binnen onze locatie zijn de contacten met buren en buurtgenoten. Hoe gedraag je je ten opzichte van je buren en buurtgenoten en hoe hou je samen de buurt leefbaar? Wij werken daarin samen met  de woningstichting, het wijkteam en de wijkagent.  Daarnaast organiseren we gezamenlijk met buurtbewoners opruimdagen, jaarlijks een kerstbijeenkomst en in de zomer een buurt barbecue. 

BW Assen heeft een eigen ontmoetingsruimte, waar je samen activiteiten kunt ondernemen. Denk aan koken, spelletjes doen, kopje koffie drinken, film kijken, etc. Dit is een initiatief voor en door cliënten.

Tijdens je verblijf krijg je een persoonlijk begeleider en een schaduwbegeleider toegewezen.  We   begeleiden je individueel, maar ook binnen het groepsproces.
Naast persoonlijk begeleiders hebben wij woonbegeleiders. Zij ondersteunen voornamelijk bij praktische zaken uit jouw begeleidingsplan, denk aan schoonmaken, sporten, boodschappen doen, ziekenhuisbezoek etc.

De medewerkers zijn dagelijks in wisselende diensten aanwezig tussen 8:30 u en 22:00 uur. Tussen 22:00 en 8:30 uur kun je in noodgevallen een beroep doen op de slaapwacht. wacht

De samenstelling van het team is gevarieerd in geslacht, leeftijd, achtergrond en opleiding om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten op jouw begeleidingsvraag. Om gespecialiseerd te kunnen werken volgen de medewerkers bij- en nascholingen over (psychiatrische) ziektebeelden en problematieken.

 

 

Wat maakt de locatie bijzonder

BW Assen Centrum werkt met de Individuele Rehabilitatie methode. Deze methode helpt je bij het realiseren van je wensen rondom wonen, werken, leren en socialiseren, met als doel om op deze gebieden succesvol en naar eigen tevredenheid te functioneren. Binnen deze methodiek worden diverse begeleidingsstijlen gehanteerd, op die manier sluit de begeleiding zo veel mogelijk aan bij jouw behoefte en van je omgeving.

Om een indruk te krijgen van onze locatie, ben je van harte welkom voor een oriëntatiegesprek.  Besluit je dat wilt komen wonen binnen BW Assen Centrum, dan kun je je aanmelden.
 

bekijk alle locaties