Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

Gezinshuizen

Cosis is altijd op zoek naar Gezinshuizen en -ouders. Oftewel gezinnen met een extra groot hart.


46ed86a9-caf0-5e23-8a99-0ca500f68da4Ieder kind heeft recht op liefde en een warm nest. Dat geldt ook voor een kind met een verstandelijke of psychische beperking. Soms zijn de omstandigheden van een kind dusdanig dat de liefde en het warme nest in de knel komen.

Daarom zijn we op zoek naar gezinnen waar deze kinderen op een verantwoorde en prettige manier op kunnen groeien. Het kan gaan om bijvoorbeeld twee keer per maand een weekend logeren, maar ook om volledig 24-uur wonen.

Soms gaat het om deeltijd wonen in een Gezinshuis in combinatie met wonen in het biologische gezin van het kind.

We zoeken gezinnen die het als een uitdaging zien om zich open te stellen voor een van deze kinderen. Daarbij vinden we het belangrijk dat in elk geval één van de ouders een zorgachtergrond heeft. De omvang van de opvang in het Gezinshuis stellen we in gezamenlijk overleg vast.

Cosis biedt een frequente begeleiding en coaching van het gezin door het inzetten van een Gezinsbegeleider en gedragswetenschapper. Tevens is er een scholingsaanbod voor Gezinshuisouders.

Screening van het Gezinshuis

De Gezinshuizen gaan aan de slag als onderaannemer van Cosis. Gezinshuizen dienen ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast moeten ze beschikken over het keurmerk 'Gezinshuizen' of bereid zijn om dit keurmerk binnen het eerste jaar te behalen. Klik hier voor meer informatie over het keurmerk.

De screeningprocedure start met het mailen van een motivatiebrief en CV naar gezinshuizen@cosis.nu. Tijdens de screening worden een aantal gesprekken gevoerd waarbij verwachtingen worden uitgesproken, bij de werkwijze van Cosis wordt stilgestaan en de competenties en het profiel van het Gezinshuis worden besproken. Ook het volgen van een voorbereidingstraining is een onderdeel van de screening.

Meer informatie over de mogelijkheden?

Neem contact op met Natascha Bouland (Hoofd Gezinshuizen) door te bellen naar 06 83 52 69 73.

Cosis Gezinshuizen

Cosis Gezinshuizen