Cosis is de nieuwe naam van NOVO en Promens Care.

Gezinshuizen

Cosis is altijd op zoek naar Gezinshuizen en -ouders. Oftewel gezinnen met een extra groot hart.


46ed86a9-caf0-5e23-8a99-0ca500f68da4Ieder kind heeft recht op liefde en een warm nest. Dat geldt ook voor een kind met een verstandelijke of psychische beperking. Soms zijn de omstandigheden van een kind dusdanig dat de liefde en het warme nest in de knel komen.

Daarom zijn we op zoek naar gezinnen waar deze kinderen op een verantwoorde en prettige manier op kunnen groeien. Het kan gaan om bijvoorbeeld twee keer per maand een weekend logeren, maar ook om volledig 24-uur wonen.

Soms gaat het om deeltijd wonen in een meeleefgezin in combinatie met wonen in het biologische gezin van het kind.

We zoeken gezinnen die het als een uitdaging zien om zich open te stellen voor een van deze kinderen. Daarbij vinden we het belangrijk dat in elk geval één van de ouders een zorgachtergrond heeft. De omvang van de opvang in het meeleefgezin stellen we in gezamenlijk overleg vast.

Cosis biedt een frequente begeleiding en coaching van het gezin. Het gezin kan gebruik maken van de inzet van een gedragswetenschapper. Tevens is er een scholingsaanbod voor Gezinshuizen en -ouders.

Meer informatie over de mogelijkheden?

Neem contact op met:

Natascha Bouland
Hoofd Gezinshuizen

T 06 83 52 69 73
E N.Bouland@cosis.nu

Cosis Gezinshuizen

Cosis Gezinshuizen