Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
''Ik ben blij dat ik hier elke dag getuige van ben.''

Stappen durven zetten

De lente komt langzaam dichterbij. Hoe anders was het eind januari toen er plotseling sneeuw lag en ik vanuit mijn werkplek naar buiten keek en zag dat er in de sneeuw een paar kinderen aan het spelen waren. Goed ingepakt, handschoenen aan, mutsen op het hoofd.

Ik zag een jongen die vanuit zijn rolstoel in de sneeuw werd gelegd, om de sneeuw te kunnen voelen. Andere kinderen deden een poging een sneeuwpop te maken en uiteraard had één kind het voorzien op de begeleidster met een zelfgemaakte sneeuwbal. Ik kan het me bijna niet voorstellen, maar er zijn kinderen bij die op dat moment voor het eerst echt sneeuw ervaarden.

Dit zijn de kinderen waar ik nu iets meer dan een jaar geleden kennis meemaakte. Anderhalf jaar geleden werd ik gevraagd locatiehoofd te worden van het Expertisecentrum in Meppel. Mijn eerste reactie: ‘’Wat moet ik in vredesnaam op een Expertisecentrum?’’

Ik had het op dat moment enorm naar mijn zin op de woonlocaties van Kind, Jeugd en Gezin. Ik had leuke collega's en jongeren die het leven van een locatiehoofd verre van saai maakten. Maar na een gesprek met ouders en medewerkers was het duidelijk. Ik ga dit doen omdat ze mij als persoon, mijn ervaringen en wat ik meebreng kunnen gebruiken.

Een plek
Nu ben ik blij dat ik de stap heb gezet, ik zit hier op mijn plek. Het Expertisecentrum is een plek waar kinderen met een ontwikkelingsachterstand zonder het etiket 'beperking' binnen komen. Soms vergezeld door geëmotioneerde ouders die de toekomst van hun kind, vanwege de mededeling dat hun kind wordt ondergebracht op een Expertisecentrum, onzeker inzien.

Maar niets is minder waar. Door de inzet van begeleiders en behandelaren zien en ervaren ouders dat het zetten van kleine stapjes wel degelijk tot ontwikkeling leidt bij hun kind.

Het Expertisecentrum is een plek waar kinderen zich soms zo ontwikkelen dat deelname aan een vorm van onderwijs ook weer tot de mogelijkheden behoort. Het is een plek waar kinderen met ernstige meervoudige beperkingen gebruik leren maken van hun 'beperking', ondersteund door hulpmiddelen waarmee ze op eigen kracht door de ruimte bewegen.

Het is een plek waar kinderen met forse gedragsvragen met behulp van verwijzers en pictogrammen, iPads en gebarentaal leren communiceren, zodat ze duidelijk kunnen maken wat ze willen en daardoor elke dag weer een beetje beter begrepen worden.

Maar vooral ook een plek waar collega’s elke dag opnieuw met passie, energie, creativiteit en plezier samenwerken om vorm te geven aan de ontwikkeling van het kind. Dit altijd in samenwerking met de ouders.

Ik ben blij dat ik hier nu elke dag getuige van ben.

biografie Jerry