Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
''Ik weet hoe mooi, maar ook hoe zwaar het is.''

Ouderen in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Het is bijna 07:00 uur in de ochtend als ik binnenloop in één van onze ouderenlocaties. Tot mijn verbazing zitten er al drie cliënten aan de huiskamertafel. Ook staat er een cliënt in de deurpost van haar appartement en roept “Ik wil geholpen worden!” Een andere oudere dame loopt in haar nachtjapon, met rollator volgepakt met knuffels, naar het kantoor waar de nachtdienst overdracht geeft aan de dagdienst. Ze loopt naar de deur en geeft aan dat ze aangekleed wil worden.

Hier begint de dag dus al vroeg. Na de overdracht beginnen de personeelsleden gelijk met het verzorgen van de cliënten. 24 bewoners wonen hier in totaal en allemaal hebben ze hulp nodig bij de algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dus van 07:00 tot 10:00 uur is het 'Ren je rot' om iedereen uit bed te krijgen en de benodigde zorg te bieden. Zoals hulp bij de lichamelijke verzorging, het aan- en uitkleden, zorg voor de kleding, de uitscheiding, het eten en drinken, de medicatie, de transfers en ga maar door. Daarnaast gaat de telefoon continu af door de alarmeringen van cliënten die wachten op hulp.

Regelmatig bezoek ik onze ouderenlocaties om bijvoorbeeld een scholing te geven, een risicovolle of voorbehouden handeling af te toetsen, te ondersteunen of om mee te denken bij de cliëntenzorg of hulp en ondersteuning te bieden in de palliatieve/terminale zorg. Altijd als ik binnenloop begint het bij mij te kriebelen, de zorg, hier ligt echt mijn passie en dan vooral de zorg voor de kwetsbare mens.

Omdat ik begonnen ben in de ouderenzorg weet ik hoe mooi, maar ook hoe zwaar het is. Het is hard werken. Ouderenlocaties in de verstandelijk gehandicaptenzorg leveren vaak driedubbel zorg. Waarom benoem ik dat?  Onze ouderen worden steeds ouder en de zorg voor deze doelgroep complexer. Maar waarom noem ik het driedubbel? Ten eerste heb je natuurlijk de verstandelijke beperking, maar daarnaast ook de lichamelijke en de psychische/psychogeriatrische problematiek.

Wat vraagt dat wel niet aan kennis van onze begeleiders op deze locaties met deze geweldige, maar veel zorgvragende cliënten? Nou noem maar op, kennis van de lichamelijke beperkingen en ziektebeelden die spelen bij het ouder worden. Ouderdom gerelateerde klachten noemt men dat. Daarnaast kennis over de verstandelijke beperking, syndromen, dementie en de psychiatrische problematiek.

Het is mooi om te zien dat ondanks de grote zorgvraag de begeleiding alles probeert te doen om goede kwaliteit van zorg en leven te bieden in deze laatste levensfase. In de begeleiding van onze ouderen moeten we rekening houden met de mogelijk- en onmogelijkheden van elke individuele cliënt en de doelstelling een gelukkig oude dag als leidraad nemen. Hierbij moeten we uitgaan van de waarden, wensen en behoeften van de cliënt.

Jannie biografie