Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
''Wat zeg je nu eigenlijk over een ander?''

'Onze doelgroep'

Via onze blogs vertellen we aan de buitenwereld over ons werk en over de cliënten die we ondersteunen, met collega's bespreken we de cliënten die binnen onze organisatie wonen en werken bijvoorbeeld in verslagen en in mailtjes, dit doen we elke keer op een andere manier. Maar wat is nou eigenlijk de beste manier? Voor mij raakt deze vraag een ethische kwestie.

Naamgeving
Hoe gaan we met elkaar om op een respectvolle en menswaardige manier? Wat zeg je nu eigenlijk over een ander wanneer je deze omschrijft als cliënt, de doelgroep of een gehandicapte? In een bepaald 'jargon' spreken maakt dat iemand in een hokje geplaatst kan worden, een passende indicatie kan krijgen en er duidelijkheid gecreëerd kan worden in het omschrijven van een persoon. Je doet dit vanuit de positie van begeleider of behandelaar. Duidelijkheid geven in over een cliënt is onderdeel van je werk.

In gesprek met collega's kwamen we op de vraag hoe we nu eigenlijk de mensen, voor wie we ons inzetten, zouden moeten noemen. 'De doelgroep' is een omschrijving die als denigrerend kan worden ervaren. De naam kan het gevoel opwekken dat iemand er als individu er minder toe doet en in een groot Cosis-hokje wordt gestopt. Het kan. Maar is dat echt zo?

Wat is juist?
Ik weet van mezelf dat ik de omschrijving hierboven ook wel eens gebruik. Daar dan zit geen intentie achter, het is simpelweg een manier om de diverse problematieken waar we bij Cosis mee te maken kunnen krijgen, samen te kunnen vatten. Wanneer iemand enige kennis heeft van het werk dat we doen en voor wie we dat doen is 'de doelgroep' of 'onze doelgroep' snel gezegd.

Het gesprek met mijn collega's over hoe we nu eigenlijk het een ander in ons werk omschrijven, heeft mij aan het denken gezet. Zeg ik dit vaak? Wanneer zeg ik dit? Hoe reageren anderen hier op? Vinden ze het gek dat ik 'de doelgroep' een groot hokje noem? En vooral… Als je dat hokje niet wilt noemen, wat zeg je dan wel? Ik weet het nog niet. Welke term of omschrijving gebruik jij? En waarom?

Biografie Marjolein