Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
''Al met al liggen er voldoende uitdagingen.''

Jeugdzorg in de knel

Afgelopen maand ging er bijna geen week voorbij of er stond wel wat over de Jeugdzorg in de krant. Eén bericht viel me daarbij in het bijzonder op. Namelijk het bericht dat het aantal jongeren dat in de eerste helft van 2019 in instellingen voor JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) is geplaatst, is gedaald ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar.

In het bericht stond ook vermeld dat de tijd die jongeren doorbrengen in instellingen met vier maanden is verkort. Dat lijkt me heel erg goed nieuws. We willen immers dat jongeren zo dichtbij en het liefst in het eigen gezin opgroeien.

Tegelijkertijd lees ik dat het aantal plaatsingen bij JeugdzorgPlus voor 67% uit 'spoedmachtigingen' bestaat. Dat betekent dat een jongere binnen 24 uur een plek moet krijgen. En dat is dan wel waar ik van schrik..

De praktijk
Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is het streven dat jongeren zo lang mogelijk thuis blijven wonen en dat we in het voorliggend veld signalen vroegtijdig oppakken. Zodat we pas wanneer nodig specialistische ondersteuning gaan inschakelen. Dit tijdelijke opschalen doen we om te voorkomen dat de jongeren op termijn veel langer en meer zorg nodig hebben dan noodzakelijk. 

Vanuit mijn ervaring is wel gebleken dat het bijtijds en tijdelijk opschalen vanuit het voorliggend veld in sommige gemeenten écht onvoldoende gebeurde, waardoor jongeren juist niet de zorg kregen die ze nodig hadden. Hierdoor nam het beroep op vormen als crisis of spoedzorg toe.

Ik vind dat we nog steeds te veel vanuit een financieel gedreven perspectief kijken in plaats vanuit een inhoudelijk perspectief. Het op- en afbouwen van de verschillende behandelplekken maakt dat er nog steeds veel te lang wordt 'aangemodderd' in het voorliggend veld. Daarmee verliezen we veel tijd.

Soms is het niet genoeg
Daarnaast zijn er jongeren die nog niet aangewezen zijn op Jeugdzorg-Plus, maar wel in de knel zitten. Volgens mij gelden voor deze jongeren vergelijkbare vraagstukken. In de praktijk zien we dat er wordt geïnvesteerd om jongeren zo lang mogelijk thuis te laten wonen en dat is een goed uitgangspunt. Maar soms red je het dus niet alleen meer met ondersteuning thuis.

Voor deze jongeren en hun ouders geldt dat het soms nodig is om momenten in de week of maand, soms voor kortere of langere tijd, even niet bij elkaar te wonen zonder er niet meer voor elkaar te zijn. Daarvoor hebben we dan de pleegzorg voor die daar een bijdrage aan kan leveren. In de 'Week van de pleegzorg'-campagne werd ook maar weer eens pijnlijk duidelijk dat er 3.500 nieuwe pleegouders nodig zijn. Ook daar word ik niet blij van.

Al met al liggen er voldoende uitdagingen om de Jeugdzorg te verbeteren en invulling te geven aan 'de jongere zo thuis en liefdevol mogelijk' te laten opgroeien.  Misschien is het een idee om daar bij de aanbesteding Jeugdzorg ook wat meer bij stil te staan.

Biografie Jerry