Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
''Zo hoort het als je elkaar voor het eerst ziet.''

Ik ken jou niet

De bewoners van de woonvoorziening waar ik werk, krijgen regelmatig te maken met wisseling van stagiaires. Het opleiden van nieuwe beroepskrachten is erg belangrijk en ik vind het waardevol om daaraan bij te dragen. Maar het is wel belangrijk om de balans te houden voor de bewoners, want niet iedereen vindt het makkelijk om nieuwe gezichten te zien.

Onlangs is er een nieuwe stagiaire gestart op onze locatie. Een spontane en gedreven jonge vrouw gaat de komende tijd werkervaring op doen en de bewoners leren kennen. De stagiaire neemt met haar spontaniteit een leuke sfeer mee, veel bewoners reageren enthousiast en lopen met haar weg . Toch was er één van de bewoners minder enthousiast. Dit ving ik op in een gesprek met haar persoonlijk begeleider.

We konden de vinger er niet op leggen wat nu de reden was dat deze bewoner moeite had met de stagiaire. De bewoner kennen we als een leuke vrouw waar veel stagiaires goed contact mee hebben gehad. Het bleef even een raadsel, tot we de bewoner vroeger naar haar idee hierover.

De bewoner, een vrouw met een Autisme Spectrum Stoornis, gaf ons zonder enige omweg het antwoord: ''Ik ken haar niet, ze heeft zich nog nooit voorgesteld!'' Mijn collega en ik moesten lachen. Het kwartje viel direct. De bewoner gaf de simpele wens aan om handjes te schudden en zich voor te stellen aan de stagiaire, want zo hoort dat als je elkaar voor het eerst ziet.

Mijn collega heeft de stagiaire gevraagd nog eens bij deze bewoner langs te gaan en zich voor te stellen. De stagiaire heeft dit inmiddels gedaan en van een boze, afwachtende houding veranderde het gezicht van de bewoner binnen een aantal luttele seconden in een vrolijk gezicht.

Probleem opgelost!

Maikel biografie