Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
''Het zijn de kleine dingen die het doen.''

Dementia Care Mapping breed inzetbaar

'Het zijn de kleine dingen die het doen', dat is waar ik aan denk bij de term Dementia Care Mapping. DCM brengt het welbevinden van ouderen met een verstandelijke beperking en/of dementie in kaart. Het proces zorgt voor een continue verbetering van de kwaliteit van zorg aan deze cliënten.

Als getrainde observator ben ik tot de conclusie gekomen dat DMC goed bruikbaar is in de verstandelijk gehandicaptenzorg en niet alleen bij onze ouderen en/of dementerende cliënten. Vaak kun je met hele kleine investeringen het welbevinden van cliënten vergroten.

Het uitgangspunt is persoonsgerichte zorg en het welbevinden van de cliënt staat centraal. Er wordt niet alleen gekeken naar dat wat beter kan, maar ook naar wat juist wel goed gaat. Er is veel aandacht voor zaken die de kwaliteit van leven positief beïnvloeden.

Voorbeeld uit een groepsmapping.
Mevrouw was tijdens de eerste mapping erg neutraal in haar stemming, ze vertoonde kortstondig een sterke betrokkenheid bij het uitvoeren van een individuele activiteit. Nadien nam haar betrokkenheid af en sufte ze wat. Tijdens de mapping zag ik dus een vrouw die weinig tot geen interactie had met haar omgeving.

Bij de tweede mapping, tijdens het koffie drinken, begon de aanwezige begeleidster over trouwen omdat een familielid van één van de cliënten die vrijdag zou gaan trouwen. Ze vroeg de aanwezige cliënten naar hun ervaringen.

Het terugkijken op het leven, het gezamenlijk herinneringen ophalen. Iedereen deed actief mee ook de mevrouw die bij de eerste mapping geen interactie had met haar medecliënten. Mevrouw deelde actief haar verhaal en glimlachte zelfs regelmatig. Ze vertelde over haar familie en vond het fijn dit te delen. Het versterkte haar identiteit en het gevoel van het erbij horen.

Voorbeeld uit een individuele mapping
De vraag voor de observatie was: ''Hoe kunnen we mevrouw het beste benaderen/stimuleren bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) om haar zelfredzaamheid weer te bevorderen?''

Mevrouw is herstellende van een griep en is een paar dagen voor ze ziek werd gevallen. Ze komt moeizaam in beweging en lijkt angstig te zijn om weer zelfstandig te gaan lopen. Uit de twinting minuten durende mapping kwamen de volgende punten naar voren:

  • Mevrouw heeft tijd nodig ’s morgens bij het opstaan.
  • Door Gronings met mevrouw te praten voelde zij zich vertrouwd en dus gehecht aan de begeleidster. Mevrouw helpt goed mee als alles duidelijk en rustig wordt uitgelegd, het is dus bij haar van belang om het juiste niveau van ondersteuning in te schatten en te geven.
  • Mevrouw vindt het prettig om één op één contact te hebben met de begeleidster en geniet van het samenzijn. De begeleidster maakt een grapje tijdens de douchebeurt, mevrouw lacht en beleeft hier duidelijk veel plezier aan.

Beide mappingen laten zien dat er soms maar weinig voor nodig is om het welbevinden van cliënten te verhogen. In de bovenstaande situaties was het teruggaan in de tijd tijdens een samenzijn en aansluiten bij de cliënt qua tempo en geboortetaal zeer waardevol.

Jannie biografie