Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

AVG-poli 18+

De AVG-poli 18+ is een polikliniek voor mensen met een verstandelijke beperking.


AVG-poli

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen met de meeste gezondheidsklachten gewoon terecht bij hun eigen huisarts. Soms is het voor de huisarts moeilijk om een diagnose te stellen omdat mensen met een verstandelijke beperking anders  kunnen reageren op lichamelijke of psychische klachten. De huisarts kan dan doorverwijzen naar de AVG-poli. In deze AVG-polikliniek werken drie Artsen Verstandelijk Gehandicapten (AVG) samen met gedragswetenschappers en paramedici. Zij zijn gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van mensen met een verstandelijke beperking.

Verwijzing
Een huisarts of medisch specialist kan patiënten met een verstandelijke beperking boven de 18 jaar doorverwijzen naar de AVG-poli als er behoefte is aan specifieke, aanvullende expertise. De Arts Verstandelijk Gehandicapten geeft advies terwijl de patiënt onder behandeling blijft van de eigen arts. Soms kan de AVG de behandeling (tijdelijk) overnemen. Voor de verwijzing wordt een verwijsbrief geschreven waarin de vraagstelling en beknopte informatie over de medische voorgeschiedenis staat.

Het Zorgkantoor Menzis te Groningen heeft met Cosis afspraken gemaakt over de financiering van de AVG-poli. Gemaakte afspraken:

  • huisartsen en specialisten kunnen alleen, in de provincie Groningen woonachtige patiënten, doorverwijzen naar de AVG-poli;
  • financiering alleen mogelijk is voor patiënten met een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie.

Voor informatie over het aanvragen van een Wlz-indicatie kunt u contact opnemen met het medisch secretariaat.

Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak?
De Arts Verstandelijk Gehandicapten informeert naar uw (hulp)vraag en verwachtingen en doet zo nodig lichamelijk onderzoek. De eerste afspraak duurt ongeveer 1 uur.
Na afloop van het consult maakt de AVG met u afspraken over een eventueel vervolgconsult. Zo kan het zijn dat er aanvullend onderzoek moet gebeuren, een andere discipline geconsulteerd moet worden of dat er eerst nadere informatie moet worden opgevraagd.

Wat neemt u mee naar een bezoek aan onze AVG poli?
Bij het eerste bezoek aan de AVG-poli is het noodzakelijk om mee te nemen:

  • geldig identiteitsbewijs;
  • Zorgverzekeringspas

Afspraak maken
Het medisch secretariaat is op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 uur en 12.00 uur.

Contact
Eenrumermaar 1
9735 AD Groningen
Postbus 9473
9703 LR Groningen

T: 088 839 3350
E: avg@cosis.nu