Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
nieuws
Het jaar 2017 voor u vastgelegd

Het jaar 2017 voor u vastgelegd

Vanaf vandaag online: het Jaarverslag 2017 van Stichting Cosis.


Het jaarverslag van 2017 is gereed. We werken samen om ondersteuning te bieden aan mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. Dit doen we in Groningen en Drenthe.

Samen bieden we ondersteuning aan mensen met een korte of langdurige zorgvraag. Midden in de samenleving, dichtbij de mensen die we helpen. Hierbij is het werken in de driehoek (samenwerking tussen cliënten, het persoonlijk netwerk en de professional) het uitgangspunt. En staat het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige zorg tegen maatschappelijk lagere kosten centraal.

De bedoeling van Cosis: “Wij helpen kwetsbare mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven. Samen maken we kleine stappen.” Elk woord van De bedoeling heeft betekenis en sluit aan bij onze maatschappelijke visie. Een visie waarin iedereen telt en naar de eigen mogelijkheden kan bijdragen aan de samenleving. Voor elk woord in ‘De bedoeling’ nemen wij verantwoordelijkheid.

Daarbij denkend vanuit de gedachte van positieve gezondheid: het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Het vormt het hart van onze manier van werken:

''Wij heten onze cliënten welkom en cliënten voelen zich welkom. Van de eerste tot de laatste meter voelt een cliënt zich welkom en staat de vraag van de cliënt centraal.''

Jaarsverslag
Cosis, Promens Care en NOVO leggen volgende Jaarverantwoording zorginstellingen 2017 als concern verantwoording af over haar resultaten middels de jaarrekening en de kwantitatieve gegevens die worden aangeleverd in de web applicatie DigiMV.

Het Jaarverslag beperkt zich tot de wettelijk verplichte eisen. Voor inhoudelijkere informatie verwijzen we naar het maatschappelijk verslag of de kwaliteitsrapportage, zoals gepubliceerd wordt op onze website.