Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
nieuws
Hulpkaart voor mensen met onbegrepen gedrag in Drenthe

31 juli 2019

Hulpkaart voor mensen met onbegrepen gedrag in Drenthe

In de provincie Drenthe hebben de gemeenten afgesproken dat ze allemaal gebruik gaan maken van de landelijke crisiskaart of hulpkaart voor Personen met Verward Gedrag. Daarmee sluit Drenthe aan bij de landelijke ontwikkeling. De Hulpkaart voor mensen met onbegrepen gedrag helpt politie, hulpverleners en omstanders om direct datgene te doen wat nodig is en helpt. Dat voorkomt onnodige escalaties van lastige situaties en draagt zo bij aan de veiligheid van de persoon zelf en aan de veiligheid in de wijk. Kijk op www.hulpkaart.nl  voor meer informatie.

Voorbeeld van Hulpkaart
Hulpkaart flyer voor cliënten