Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
nieuws
Dinsdag 2 april: ''Wereld Autisme Dag''

02 april 2019

Dinsdag 2 april: ''Wereld Autisme Dag''

Voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is het belangrijk dat zij levenslang op alle levensterreinen zorg en ondersteuning krijgen. Daarbij is (vroeg)signalering, goede informatie, diagnostiek, onderwijs, behandeling en begeleiding van groot belang. Ook binnen Cosis hebben we cliënten met autisme.

De begeleiding van mensen met autisme vraagt om specialistische deskundigheid. Binnen Cosis is veel kennis over autisme. Belangrijk is dat deze kennis verdiept, gedeeld en verbreed wordt, om zo cliënten met autisme de zorg en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben.

Nieuwe ontwikkelingen
In de omgang met mensen met autisme is staat goede communicatie centraal, want hoe communiceer je als je de wereld om je heen niet begrijpt? Voor iemand met autisme én een verstandelijke beperking  is dit heel moeilijk. Gesproken taal sluit niet altijd goed aan.

Het Cosis Expertisecentrum gaat de uitdaging aan om de juiste taal te vinden. Er wordt een product ontwikkeld met behulp van verschillende autismedeskundigen, inzetbaar via het CCT en in de toekomst onderdeel van de behandelpoli. Dit is mogelijk door onderzoek te doen op het gebied van communicatie, prikkelverwerking en gedrag. Resultaat is een individueel en op maat gemaakt communicatiesysteem, waarmee de cliënt weer grip krijgt op de wereld en de omgeving meer krijgt begrip voor de cliënt.

Ochtendroutine in beeld
Ochtendroutine in beeld vervolg

Andere activiteiten die binnen Cosis plaatsvinden

Kenniskring Autisme
Hieraan nemen verschillende disciplines deel, zoals onder andere gedragsdeskundigen, logopedisten, fysiotherapeuten en een teamcoördinator. De kenniskring richt zich op het vernieuwen van kennis vanuit onder ander toegepast onderzoek, publicaties en het geven van scholing.

Het geven van scholing
We vinden het belangrijk dat begeleiders de kennis hebben om mensen met autisme goed te begeleiden. Twee keer per jaar wordt er scholing gegeven, waarvoor ingeschreven kan worden via een opleidingssysteem. Daarnaast is op aanvraag scholing op maat mogelijk op locatie.

Kom in beeld

Acitiviteiten die buiten Cosis plaatsvinden

Autisme netwerken en de ketengroep autisme
Cosis neemt, zowel in Drenthe als in Groningen, deel aan de Autisme Netwerken. Ook neemt Cosis deel aan de ketengroep autisme.

Wetenschappelijk onderzoek
Cosis participeert ook in het onderzoeksnetwerk: 'De Sensatie van een Goed Leven’.

Meer informatie of vragen?

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij:

Barbera de Goeij-Korthuis
T:  0682012483
E:  b.degoeij-korthuis@cosis.nu

Elly Spoelder
T:  0623450854
E:  e.spoelder@cosis.nu

Simone Snoeijng
T:  0622500238
E:  s.snoeijing@cosis.nu