Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
nieuws
De Week van het Jonge Kind: Gezinsontwikkeling

08 april 2019

De Week van het Jonge Kind: Gezinsontwikkeling

Van 8 tot en met 12 april staat de Week van het Jonge Kind centraal in Nederland. De week is voor iedereen die betrokken is bij het opgroeien van kinderen. Het doel van de week is om aandacht te vragen voor de eerste jaren van het kind en om te laten zien welke initiatieven er bestaan voor jonge kinderen en gezinnen. Naar aanleiding van deze week vertellen wij graag meer over 'Gezinsontwikkeling' binnen Cosis.

Wanneer een kind extra hulp of aandacht nodig heeft, vergt dit veel van een gezin. Zeker wanneer ouders vastlopen in de opvoeding. Cosis biedt thuiswonende kinderen van 0 tot 18 jaar én hun ouders wanneer nodig hulp en begeleiding door middel van Gezinsontwikkeling.

Wanneer zetten wij Gezinsontwikkeling in?

  • Ouders ervaren problemen in de opvoeding
  • Er is sprake van ontwikkelingsproblematiek bij het kind (bijvoorbeeld door een ontwikkelingsachterstand of een psychische beperking)
  • Wanneer ouders problemen ervaren op andere levensgebieden, zoals persoonlijke problematiek, relatieproblemen, financiële problemen en/of verslaving

Gezinscoaches en -begeleiders 
Vanuit gezinsontwikkeling sluiten gezinscoaches en -begeleiders aan bij gezinnen. Een gezinscoach biedt intensieve ambulante gezinsbehandeling in gezinnen waar sprake is van meervoudige en complexe problematiek. De gezinsbegeleider biedt praktische ondersteuning aan ouders in de thuissituatie en werken nauw samen met de gezinscoaches.

Een gezin brengt samen met de gezinsbegeleider in kaart welke hulp nodig is. We luisteren goed naar de hulpvraag en zetten gerichte acties uit. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, school, opvang en/of specialistische zorg. De begeleider neemt geregeld contact op met het gezin over hoe het gaat en of de hulp nog voldoende is.

spelend kind

Methodieken en middelen
Het doel van gezinsontwikkeling is dat alle kinderen veilig opgroeien in een stabiele thuissituatie. Om het doel te behalen worden verschillende methodieken en middelen ingezet door de gezinscoaches en -begeleiders.

Welke methodieken?

  • Oplossingsgericht: zoeken naar oplossingen en kijken naar wat wel goed gaat
  • Systemisch: samenwerken met het gezin, de familie en het (sociaal) netwerk.

Welke middelen?

  • Video Hometraining: door middel van video-opnames wordt de interactie tussen ouders en kinderen in beeld gebracht ter bevordering van de hechting
  • Sherborne: “doe”-methode, gericht op het vergroten van zelfvertrouwen bij kinderen en het versterken van de hechting tussen kind en ouders
  • Portage: interventieprogramma met als doel de ontwikkeling van een kind met een ontwikkelingsachterstand te stimuleren en/of gewenste gedragsverandering teweeg te brengen

Meer informatie of vragen?

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij Leontine Zwartscholten, Gezinscoach en Teamcoördinator Gezinsontwikkeling. Je kan Leontine bereiken door te bellen of te mailen naar:

T:   0611742407
E:   L.Zwartscholten@cosis.nu