Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
nieuws
Crisiskaart als hulpmiddel voor kwetsbare mensen

19 juni 2019

Crisiskaart als hulpmiddel voor kwetsbare mensen

Om personen met verward gedrag te ondersteunen, is er een Crisiskaart ontwikkeld. Deze kaart is een hulpmiddel voor kwetsbare mensen die een verhoogde kans hebben de regie over hun leven kwijt te raken. Voorafgaande aan een mogelijke crisis kunnen zij nadenken over wie gewaarschuwd moet worden en hoe ze benaderd willen worden tijdens een crisis, zodat de crisis niet verder escaleert.

De Crisiskaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, zo groot als een bankpas. Het is de bedoeling dat mensen deze pas zelf invullen en bij zich dragen. De kaart geeft aan wie gebeld kan worden en wat omstanders en hulpverleners kunnen doen of laten. Een Crisiskaart geeft houvast aan jezelf en aan de mensen die je willen helpen als jij het moeilijk hebt.

Welke gegevens
Mensen bepalen zelf welke gegevens ze op de Crisiskaart zetten. Het is zeer wenselijk dat er een paar telefoonnummers opgezet worden. Het kan een familielid zijn, een buurvrouw, een goede vriend(in), een huisarts, of een behandelaar. Belangrijk is dat de personen weten dat hun telefoonnummer op de Crisiskaart staat.  Maak met hen afspraken welke informatie ze mogen geven en wat er voor nodig is om de juiste zorg te geven als het niet goed gaat.

Aanvullende informatie
Je ervoor kiezen om meer informatie op de Crisiskaart te zetten. Denk aan de naam van een behandelaar, hulpverlener, ondersteuner of huisarts, welke medicatie je nodig hebt om je weer beter te voelen, hoe een crisis er bij jou er uit ziet en welke afspraken daarover zijn gemaakt. De Crisiskaart kan ook informatie bevatten over zorg voor planten en huisdieren.

Waar kan je een Crisiskaart krijgen?
Bij de organisatie waar je in behandeling bent en bijvoorbeeld bij het sociale team van de gemeente. Bespreek met je behandelaar, of ondersteuner wat je wilt. Je kunt je behandelaar vragen om de informatie van je Crisiskaart op te nemen in jouw ‘elektronisch’ patiënt dossier (EPD). Ook is het handig een kopie aan je huisarts te verstrekken, zodat de huisarts op de hoogte is dat je een Crisiskaart hebt en wat daarin vermeld staat.

Tijdens een crisis
Als je in een crisis verkeert kun je tegen de politie, hulpverlener, ondersteuner of huisarts zeggen dat je een Crisiskaart hebt. De genoemde partijen kunnen er ook zelf naar vragen. Door gebruik te maken van de Crisiskaart wordt de juiste persoon ingeschakeld. Als je je Crisiskaart kwijt bent, download en print dan een nieuwe Crisiskaart. Klik hier voor de Crisiskaart en de bijhorende Handleiding.

De Crisiskaart en handreiking is tot stand gekomen door cliënten (vertegenwoordigers, familieraad, zaVie), VNN, Lentis, UCP (UMCG), GGD en gemeente Groningen.