Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
nieuws
Cosis van start met beeldzorg

19 juli 2018

Cosis van start met beeldzorg

Afgelopen week is Cosis gestart met beeldzorg. Vanaf nu kunnen alle ambulante medewerkers binnen de sector WMO beeldzorg verlenen aan hun cliënten. De app die we hiervoor gebruiken heet 'Mobiléa Beeldzorg 2.0' en is unaniem gekozen door medewerkers, cliënten en verwanten.

De app faciliteert medewerkers om op een eenvoudige manier met cliënten te beeldbellen, chatten, informatie en bestanden uit te wisselen, ongeacht het device dat ze gebruiken. Het is ook mogelijk om tijdens het beeldbellen een extra medewerker of verwant aan te laten sluiten.

Het enthousiasme binnen Cosis is groot. De eerste accounts voor cliënten zijn inmiddels aangevraagd. De ambulante teams van de sector KJG gaan in september starten met beeldzorg. In de sector WLZ en bij de GGZ locaties hebben we een tweetal pilots afgerond die nog een vervolg krijgen.

Cosis wil met beeldzorg een bijdrage leveren aan het versterken van de eigen regie en het vergroten van de zelfstandigheid van cliënten. Daarnaast wil Cosis de doelmatigheid van de zorg verhogen zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening achteruit gaat. Uitgangspunt is dat beeldbellen ‘gewone zorg’ is, voor álle cliënten.