Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
nieuws
Cosis heropent gerenoveerde huizen

09 oktober 2018

Cosis heropent gerenoveerde huizen

Met het planten van een fruitboom zijn op 4 oktober de huizen van Cosis aan de Thorbeckelaan opnieuw officieel in gebruik genomen.


Twee doelgroepen maken gebruik van deze huizen en ze willen er samen de vruchten van plukken. Over en weer baat hebben bij elkaars aanwezigheid. Vier geschakelde huizen zijn geschikt gemaakt als logeerhuis, specialistische BSO voor kinderen en jeugd met een (licht)verstandelijke beperking. Ook zijn er plekken en voorzieningen beschikbaar voor kinderen/jeugd met een ernstig meervoudige beperking.

De andere drie geschakelde huizen zijn bestemd voor beschermd wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Via begeleiding en ondersteuning werken ze aan herstel om een betekenisvol leven te kunnen leiden.

De managers van beide doelgroepen (Cosis Kind Jeugd & Gezin en Cosis regio Midden) plantten samen met twee cliënten de appelboom. Zoals de appelboom mag gaan groeien en vrucht dragen, mogen de cliënten dankzij de ondersteuning door de locatie Thorbeckelaan zich ontwikkelen naar zelfredzaamheid en grip op het eigen leven.

Na de officiële handelingen konden genodigden de gerenoveerde huizen bekijken. Elk met hun eigen sfeer en huiselijkheid.

Planten boom bij opening locatie Cosis