Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
nieuws
Cosis heeft aandacht voor collega's in de overgang

19 april 2019

Cosis heeft aandacht voor collega's in de overgang

Opvliegers, slaapproblemen, stemmingswisselingen, het zijn typische overgangsklachten. Het zijn bovendien klachten die, als ze niet serieus worden genomen, kunnen leiden tot burn out en daarmee ziekteverzuim.
Cosis wil meer aandacht voor het fenomeen overgang en organiseerde daarom voor de eerste keer een informatieve bijeenkomst over de overgang. Lees hieronder een verslag.


De afdeling P&O van Cosis organiseerde onlangs een bijeenkomst over het fenomeen Overgang. Maar liefst 110 vrouwen en een handvol mannen luisterden naar een bevlogen verhaal van gynaecoloog Dr. Ingrid Pinas. Zij deed een indrukwekkend boek open over gevolgen voor het individu en gevolgen voor de werkgever. En tot grote verbazing van veel aanwezigen blijkt een oplossing al jaren voorhanden.

Landelijk zijn op jaarbasis de verzuimkosten gerelateerd aan burnout ongeveer 1,8 miljard euro.Veel symptomen van burnout hebben overeenkomsten met die van de overgang. Hoeveel verzuim en hoeveel kosten daarmee gemoeid, als het gaat om de overgang is onbekend. Omdat verzuim en overgangsklachten niet geregistreerd zijn. Zeker is dat momenteel 1,6 miljoen vrouwen inNederland in de overgang zijn, waarvan er er een groot aantal werken.

Van de 3800 medewerkers van Cosis zijn er 1400 vrouwen in de leeftijd van 45 tot 65 jaar. Daarmee behoren ze statistisch tot de doelgroep. Het verzuim ligt bij deze groep rond de 8, 5 %. Welke vorm en aanpak hebben we nodig om condities voor 45+ vrouwen te creëren die ervoor zorgen dat we een aantrekkelijke werkgever zijn  en aanzienlijk minder verzuim hebben. Hoe word je als bedrijf “overgangsproof”?

Er wordt geconstateerd dat overgangsklachten over het algemeen niet of minder (h)erkend worden. Meer erkenning en meer serieus nemen zou al een deel van het probleem oplossen. Cosis wil graag voorwaarden scheppen voor duurzame inzetbaarheid van het personeel en daarom graag investeren in extra aandacht voor de overgang-doelgroep. Daarom is het belangrijk dat HR-adviseurs en bedrijfsartsen inzicht hebben in het werkvermogen van de doelgroep en in de mate van vitaliteit. Cosis wil gaan werken een klimaat waarin overgangsklachten veilig en onbevangen besproken kunnen worden en zorgen voor een beleidsmatige en geborgde, levensfasegerichte aanvulling op het vitaliteitsbeleid.

Medisch gezien presenteerde mevrouw Pinas een hormoontherapie die bewezen effectief is bij hinder van overgangsklachten en veilig kan worden gebruikt door de meerderheid van de vrouwen. Hormoontherapie in deze vernieuwde vorm is echter nog geen onderdeel van de richtlijn voor de huisartsen. Vrouwen zijn momenteel aangewezen op zelfzorg of ondersteuning door overgangsconsulenten of worden doorverwezen naar de gynaecoloog met dit aandachtsgebied. Voor werkende vrouwen kan de bedrijfsarts iets betekenen, bijvoorbeeld door gerichte aandacht voor overgangsklachten, door een gezondheidscheck aan te bieden rond het 45e jaar, of door een verwijzing naar de specialist bij ernstige hinder of uitval.

Pro-actief kunnen bedrijven voorlichting aanbieden, bijvoorbeeld in de vorm van  het OVER! Interventieprogramma, waar groepsconsulten deel van uitmaken. Elders zijn al zeer positieve resultaten behaald zowel voor de vrouwen zelf als voor de bedrijven.

Er lijkt nog een lange weg te gaan, maar de start en de eerste etappe is op geloofwaardige wijze ingezet.

volle zaal bij bijeenkomst over overgang
mensen in gesprek over overgang
twee sprekers die bloemen ontvangen