Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
nieuws
Cosis en WerkPro krijgen WMO-aanbesteding gemeente Groningen gegund

16 augustus 2018

Cosis en WerkPro krijgen WMO-aanbesteding gemeente Groningen gegund

Cosis en WerkPro hebben de aanbesteding van WMO-begeleiding gegund gekregen. Het gaat om Individuele en groepsgerichte ondersteuning, kortdurend verblijf en sociale activering in de stadsdeel Centrum, Oude Wijken en stadsdeel West.


Cosis en WerkPro hebben de aanbesteding van WMO-begeleiding definitief gegund gekregen. Het gaat om Individuele en groepsgerichte ondersteuning, kortdurend verblijf en sociale activering in stadsdeel Centrum, Oude Wijken en stadsdeel West. Ze voeren de aanbesteding uit onder de naam ‘Ben in de Buurt’. Beide partijen hebben elk hun specialisme en werken al ruim 10 jaar samen. In 2016 ontwikkelden ze samen een visie over gebiedsgericht werken in de wijk, dat uitstekend aansluit bij de manier van werken van de gemeente Groningen.

Blij en trots
“We zijn heel blij dat de gemeente Groningen ons het vertrouwen heeft gegeven om de WMO-begeleiding uit te voeren, aldus Lieke Ruijgers, manager gemeentelijke dienstverlening bij Cosis. “We gaan hard aan de slag om ervoor te zorgen dat we er op 1 januari klaar voor zijn”, voegt Inge Kruijshaar, directeur algemene zaken van WerkPro, daaraan toe.

De gunning
De gunning gaat in per  1 januari en geldt voor een periode van 4 jaar. Cosis en WerkPro zijn binnen het gebiedsondersteunend netwerk verantwoordelijk voor verschillende vormen van hulp aan mensen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen.

Contactpersoon Cosis: Lieke Ruijgers
Contactpersoon WerkPro: Inge Kruijshaar

Foto: Wijkwerken in het Venstercafé, Paddepoel. © KTF, Kars Tuinder Fotografie.