Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.
nieuws
Brand locatie de Biester in Gieten

16 juli 2018

Brand locatie de Biester in Gieten

Deze middag heeft er een inpandige brand gewoed in onze woonlocatie de Biester in Gieten. 15 kinderen en de begeleiders hebben het pand op tijd verlaten en zijn opgevangen in het gemeentehuis van Gieten.

Er is kort na de brand contact gezocht met de ouders/verzorgers door de begeleiders.

Voor 1 jongere wordt er een passende vervangende woonruimte gezocht, vanwege het feit dat dit appartement door de brand niet bewoonbaar is. Alle andere jongeren zijn inmiddels weer teruggekeerd naar de locatie. De begeleiders op locatie zijn beschikbaar voor vragen van ouders/verzorgers/verwanten op 0592 265 626.